1. Bewerb in Aichdorf - 16. Mai  

    Aichfeld-Trophy:    Seite 1   Seite 2    Seite 3
.......................................................................................................................        

2. Bewerb in Aichdorf - 20. Juni   Einladung

    Aichfeld-Trophy:    Seite 1   Seite 2   
.......................................................................................................................

3. Bewerb in Aichdorf - 18. Juli   Einladung

    Aichfeld-Trophy:    Seite 1   Seite 2   
.......................................................................................................................
 
Vereinsmeisterschaft in Aichdorf - 08. August 
    Bewerbs-Liste:    Seite 1   Seite 2   
.......................................................................................................................

4. Bewerb in Aichdorf - 05. September  Einladung

    Aichfeld-Trophy:    Seite 1   Seite 2   
.......................................................................................................................

5. Bewerb in Aichdorf - 19. September  Einladung

    Aichfeld-Trophy:    Seite 1   Seite 2   
.......................................................................................................................

6. Bewerb in Aichdorf - 10. Oktober (Abschluss-Bewerb)  Einladung

    Aichfeld-Trophy:    Seite 1   Seite 2    Seite 3
.......................................................................................................................